Politică de confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor personale
Prezenta Politică privind respectarea vieţii private stabilește fundamentul în baza căruia orice date personale pe care le colectăm de la dumneavostra sau despre dumneavostra sau pe care ni le furnizaţi, vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiţi cu atenţie cele ce urmează, pentru a înţelege practicile noastre referitoare la datele dumneavoastra personale şi la modul în care le vom trata. Prin furnizarea datelor dumneavoastra în cuprinsul formularului de înregistrare, dumneavoastra acceptaţi şi vă exprimaţi consimţământul asupra practicilor descrise în prezenta Politică privind respectarea vieţii private.
Website-ul nostru prelucrează datele prsonale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu legislația secundară aplicabilă în domeniu, având  implementate în acest sens măsuri tehnice și organizatorice adecvate.
Atenționare:
Prezentul website NU este destinat persoanelor cu vârsta sub 18 ani! În acest sens persoanele minore sunt atenționate să nu completeze formularul cu date cu caracter personal ori cu orice date confidențiale. În caz contrar, administratorii acestui website vor șterge fără întârziere aceste date fără a-și asuma nicio răspundere.
Politica aplicabilă datelor cu caracter personal:
În vederea efectuării comenzilor website-ul Echipamentebucatar.ro prelucrează datele cu caracter personal respectiv: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, nr de telefon.
Prezentul website este reprezentant Echipamentebucatar, singurul partener căruia îi vom dezvălui datele dumneavoastra cu caracter personal. În acest sens, vom prelucra datele în scopul înscrierii dumneavoastra ca reprezentanți /clienți Echipamentebucatar, punând la dispoziția acestuia datele personale furnizate  și menționate mai sus.
De ce folosim datele dumneavoastra personale?
Aceste date sunt folosite pentru a vă facilita înscrierea ca reprezentanți Echipamentebucatar prin procedura care v-a fost făcută cunoscută în cadrul website-ului Echipamentebucatar.ro și pentru distribuirea de materiale.
Nu vă vom solicita nicio dată cu caracter personal care nu va fi necesară înscrierii dumneavoastra ca si reprezentant Echipamentebucatar sau pentru distribuirea materialelor către dumneavoastra.
De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor  putea fi folosite pentru a vă putea contacta direct, în vederea înscrierii ca si reprezentant Echipamentebucatar.
Ne angajăm să nu facem publice sub nicio formă datele dumneavoastra cu caracter personal și să luăm măsuri specifice ca acest lucru să fie evitat.
Administratorii site-ului își iau angajamentul păstrării confidențialității identității fiecărei persoane  care vizitează website-ul și a comunicării acesteia cu administratorii.
Website-ul se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
Corecte și actualizate;
Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
Prin completarea formularului vă exprimați acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal și de intrare a acestora în baza de date a website-ului Echipamentebucatar.ro și a Echipamentebucatar. Refuzul dumneavoastra cu privire la prelucrare va putea determina imposibilitatea de a răspunde solicitării de înscriere în structura de reprezentant Echipamentebucatar.
Echipamentebucatar are propria sa politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
Drepturile dumneavoastra în calitate de utilizatori:
Drepturile va sunt garantate  așa cum acestea sunt prevăzute de legislația aplicabilă și anume:
dreptul de informare
dreptul de acces la date
dreptul de interventie
dreptul de opozitie
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor dumneavoastra
Aveți oricând dreptul de a solicita modificarea, stergerea totală sau parțală a datelor cu caracter personal:
– Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite,  să le completați dacă acestea sunt incomplete.
– Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm.
De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul.
Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra cu mențiunea că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Puteți solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre S.C Echipamentebucatar COSMETICS SRL sau pe adresa e-mail contact@Echipamentebucatar.ro.
Solicitări juridice
Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități în următoarele condiții:
Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi, drepturile, bunurile sau materialele noastre, pe dumneavoastra și pe alții.
Informațiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.
Prezenta politică va putea suferi modificări în timp în concordanță cu legislația în vigoare de la un moment dat. Aceste modificări vor fi făcute publice prin actualizarea paginii destinate politicii de confidențialitate, fără notificare prealabilă.
Politica de confidențialitate se completează cu termenii și condițiile website-ului alături de politica de cookie, ambele disponibile public în cadrul Echipamentebucatar.ro .